EP67: MITT KONGERIKE FOR EN HEST!

Publisert den

Hest er best, er uunngåelig et ordtak som primært hefter ved småjenter som rir. Men når man er ei lita jente, har man ikke sett stort av verden, og ordtaket lar seg lett avfeie når man tar avsenderen i betraktning. Hva vet vel en jente på 8-10 år, som hva livet vil by på senere? Hest er best, er en fase som mange forventer at skal gå over. Men hva om jenta har rett? Hva om det er sant at hest er best?

I denne episoden tar jeg for meg ordtak og sitater jeg har samlet om hester opp gjennom årene. Og de er ikke fra småjenter, men fra statsoverhoder, kunstnere og vitenskapsmenn.

SITATER FRA EPISODEN/Quotes from the episode:
En ponni er en barndomsdrøm, en hest er en voksens skatt
A pony is a childhood dream. A horse is an adulthood treasure.
Rebecca Carroll (1969), amerikansk forfatter

Hesten låner oss vingene vi mangler.
Horses lend us the wings we lack.
Pam Brown (1948), australsk dikter.

En mann på hesteryggen er både spirituelt og fysisk større enn en mann til fots. 
A man on a horse is spiritually, as well as physically, bigger then a man on foot.
John Steinbeck (1902), amerikansk forfatter

Ingen filosofer forstår oss bedre enn hunder og hester.
No philosophers so thoroughly comprehend us as dogs and horses.
Herman Melville (1819), amerikansk forfatter

Det er noe ved hestens ytre som gjør noe med menneskets indre. 
There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man. 
Sir Winston Churchill (1874), britisk statsminister

Den viktigste gleden ved å være med hester er at hesten bringer oss i kontakt
med nåde, skjønnhet, ånd og frihet.
The essential joy of being with horses is that it brings us in contact
with the rare elements of grace, beauty, spirit and freedom.
Sharon Ralls Lemon, amerikansk samtidsforfatter 

Hesten. Her er adel uten innbilskhet, vennskap uten misunnelse, skjønnhet uten forfengelighet. En villig tjener, men aldri en slave.
The horse. Here is nobility without conceit, friendship without envy, beauty without vanity. A willing servant, yet never a slave.
Ronald Duncan (1914), engelsk forfatter

Det blir aldri lettere å ri. Du blir bare bedre.
Riding never gets easier. You just get better.
Ukjent.

Det er ingen hemmelighet så tett som den mellom en rytter og hesten hans. 
There is no secret so close as that between a rider and his horse.
R. S. Surtees (1805), engelsk redaktør og forfatter

Det er ikke noe bedre sted å helbrede et knust hjerte enn på ryggen på en hest.
There is no better place to heal a broken heart than on the back of a horse.
Missy Lions, amerikansk forfatter og foredragsholder

Uansett hvor mennesket har satt sine spor på den lange reisen fra barbari til sivilisasjon, så finner vi avtrykket av en hestehov like ved siden av. 
Wherever man has left his footprints in the long ascent from barbarism to civilization, we find the hoofprint of a horse beside it.
John Trotwood Moore (1858), amerikansk journalist og forfatter. 

Ikke en time av livet som blir tilbrakt i salen er bortkastet.
No hour of life is wasted that is spent in the saddle. 
Sir Winston Churchill (1874), britisk statsminister

En hest en hest, mitt kongerike for en hest! 
A horse, a horse! My kingdom for a horse!
William Shakespeare (1564), fra skuespillet Richard III

ØVRIGE SITATER OM HESTER/Additional quotes about horses:

Den villige hesten er alltid overarbeidet.
The willing horse is always overworked.
Charles Darwin (1809), vitenskapsmann

Jeg kan skape en general på fem minutter, men en god hest er vanskelig å erstatte.
I can make a General in five minutes, but a good horse is hard to replace. 
Abraham Lincoln (1809) amerikansk president

Det er stadig min oppfatning at av alt som lever er ingenting like vakkert som en hest.
I am still under the impression that there is nothing alive quite so beautiful as a horse.
John Galsworthy (1862), britisk forfatter.

Ingen kan lære bort riding bedre enn en hest.
No one can teach riding so well as a horse.
C.S. Lewis (1898), britisk forfatter

Du sitter aldri bedre enn når du sitter på en god hest.
When you are on a great horse, you have the best seat you will ever have.
Sir Winston Churchill (1874), britisk statsminister