EP41: Notater fra felten#4

Publisert den

Halthet er den vanligste – og synligste – årsaken til nedsatt prestasjonsevne hos hest. Men den nest vanligste årsaken er ikke like synlig, selv om den er antatt å ramme nærmere 12% av alle hester og 50% av alle ponnier. Den kommer dessverre snikende og kan i verste fall lede til permanente, kroniske forandringer som ikke lar seg reversere.