*EP102: HESTENS RETT TIL ET GODT LIV 5

Publisert den

Cecilie Mejdell har jobbet aktivt for å fremme dyrs velferd i store deler av sitt yrkesliv, både som veterinær, forsker og som rådgiver for myndighetene. Hun har vært ansatt ved veterinærinstituttet siden 2006, var blant annet med i referansegruppen og bidro til utredningsarbeidet som dannet grunnlaget for den nye dyrevernloven fra 2009. Hun har sittet i Vitenskapskomiteens faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd og som sekretær i Rådet for dyreetikk gjennom mer enn 15 år for å nevne noe. Hun har også deltatt i flere forskningsprosjekter, og når det gjelder hest har hun blant annet forsket på resistens og kontrolltiltak mot parasittinfeksjoner, hestens kognisjon og termo-regulering. Hun kom på radaren min første gang for rundt 15 år siden, da hun skrev en håndbok basert på flere års forskning på gruppehold og utegang for hester under nordiske forhold. Og det er dette som er temaet i dagens episode. Du kan lese mer om Cecilies arbeid her: