EP83: HESTENS RETT TIL ET GODT LIV 1

Publisert den

Jeg har lenge tenkt at jeg skulle lage en serie episoder knyttet til de områdene der jeg synes vi har flest utfordringer når det gjelder velferd for hest i dag. I denne sesongen kommer jeg derfor til å ta for meg fem områder der jeg anser hestens velferd som særlig sårbar.

Første kapittel tar for seg hoven, og del 1 ser nærmere på den uskodde hoven. Men før vi kommer så langt vil jeg starte med å ta selvkritikk. Min ambisjon bak denne podkasten har hele tiden vært å fokusere på nyansene av grått mellom svart og hvitt, men akkurat når det gjelder hoven, har jeg merket at nyansene har begynt å glippe litt for meg. Det er steile fronter på akkurat dette feltet, og det avler dessverre ikke annet enn steilere fronter. At jeg selv de siste 15-20 årene har sett mange smertepregede eller skadde hester som følge av manglende kunnskap har opprørt meg og det vokser som kjent sjelden noen god dialog ut av det heller.

Men er det noe jeg har erfart at fremmer god velferd, så er det nettopp en åpen og god dialog. Den krever mer av oss, både som sendere og som mottakere, fordi det blir flere nyanser å håndtere, men den gir oss også mer dybde og bredde i vår forståelse, både av sakskomplekset og av hverandre. Hvis vi bruker mauren som et bilde, og hver barnål den bærer med seg hjem representerer en bit kunnskap og tuen den bygger representerer vår samlede kunnskap, så vil noen få maur her og der alltids klare å bygge sin egen lille tue, som de kan sette seg på toppen av og være stolte over og fornøyde med, men jeg tenker det alltid er mer interessant å se hvor stor og solid tue vi kan klare å bygge, hvis vi bygger den sammen.

Dagens gjest er veterinær Tone Wien. Jeg har invitert henne fordi jeg vil gå teoriene knyttet til den uskodde hoven etter i sømmene, og Tone er en veterinær som har hatt hovhelse høyt på timeplanen sin de siste 20 årene. Det er mye følelser i sving når man snakker om hest, og det blir ikke færre av dem når man snakker om hov. Derfor har jeg vært nøye med på velge en gjest som har et forhold til vitenskap og metode, og som har et internasjonalt faglig nettverk når det gjelder forskning på høver. For skal man ha en velfungerende ridehest i normal bruk uten sko, er det mer enn nok å sette seg inn.

ØVELSE: Neste gang du drar til stallen stiller du hesten opp på stallgangen eller et annet flatt underlag og tar to bilder med mobilen. Et portrett og et i helfigur fra siden. Dersom hesten du rir ikke er din egen, kan du med fordel involvere eieren av hesten i prosessen. Deretter finner du fram notat-appen eller noe å skrive på og noterer svaret på følgende spørsmål:

Ser hesten våken og nysgjerrig ut – følger den aktivt med på det som foregår rundt den – og har den et klart, åpent blikk?

Så observerer du hesten i 5-10 minutter. Og skriver deretter ned svarene på følgende tre spørsmål:

  1. Hvordan har hesten stilt seg opp?
  2. Står hesten stille eller urolig?
  3. Hvordan bærer hesten sin egen vekt?

Svar så utfyllende som mulig, og hvis du ikke vet svaret, skriver du bare vet ikke.

Spar på notatet du lager. Du vil få bruk for det senere.