EP84: HESTENS RETT TIL ET GODT LIV 2

Publisert den

Jeg har lenge tenkt at jeg skulle lage en serie episoder knyttet til de områdene der jeg synes vi har flest utfordringer når det gjelder velferd for hest i dag. Det er veldig mye ulike folk med ulik kompetanse som driver med hest og ut av dette vokser ikke bare ulike meninger, men også ulik grad følsomhet og forståelse for hvordan hestene våre faktisk har det. I denne sesongen kommer jeg til å ta for meg fem områder der jeg ser at hestens velferd er særlig sårbar. Først ut er HOVEN – nærmere bestemt den uskodde og skodde hoven.

I kapittel 1, del 2 om HOVEN – fortsetter veterinær Tone Wien og jeg der vi slapp, og tar for oss den uskodde hoven. Vi skal snakke om kadaverhøver vs levende høver, og vi skal snakke om overgangen mellom skodd og uskodd, hovbeinsgrader, vinkler, utfordringer med sårbeinthet og ikke minst skal vi snakke om etikk. Det er mye følelser i sving når man snakker om hest, og det blir ikke færre av dem når man snakker om hov. Derfor har jeg vært nøye med på velge en gjest som har et forhold til vitenskap og metode, og som har et internasjonalt faglig nettverk når det gjelder forskning på høver. For skal man ha en velfungerende ridehest i normal bruk uten sko, er det mer enn nok å sette seg inn.