*EP104: HESTER OG TEGNSPRÅK

Publisert den

På begynnelsen av 1900-tallet dukket det opp en sensasjonell historie om en hest som kunne telle. Der kloge Hans, eller Clever Hans som han ble kalt på engelsk, var også sagt å ha lært å addere, subtrahere, multiplisere, holde kontroll på kalenderen, lese, stave og forstå tysk, som var eierens morsmål, for å nevne noe. Og det tok litt tid før man innså at det eneste Hans egentlig hadde lært, men til gjengjeld var vanvittig god på, var å lese eierens kroppsspråk og fange opp små, helt ubeviste signaler, som viste vei til fasiten. Siden den gang har det med ujevne mellomrom dukket opp trenere som ikke er kjent med fenomenet som har fått betegnelsen The Clever Hans Effect. Som da det det dukket opp en russisk trener for ca 10 år siden, som hevdet å ha lært hestene sine å svare på spørsmål ved å skrive svaret på latin, og jeg neppe var alene om å være litt avventende med applausen her.

Men i 2016 ble det publisert en artikkel om innlæring av tegnspråk hos hest, som det var et helt annet hold i, og nyheten om at hestene kunne svare på spørsmål ved å bruke symboler gikk da også sin seiersgang over hele verden, med et tresifret antall oppslag i ulike medier, blant annet som toppsak hos BBC World. Det interessante med denne forskningen er at den ikke bare utfordrer synet på hestens kognitive evner. Men den åpner også for en helt annet måte å kommunisere med hester på. I dagens episode forteller veterinær, seniorforsker og fagansvarlig for dyrevelferd på veterinærinstituttet, Cecilie Mejdell, om forsøket der de tok studien knyttet til hesters bruk av leskur, som var temaet i ep 102, et steg lenger. De så ikke bare på termoregulering hos hest, men tok seg også bryet med å lære hestene tegnspråk, så det var mulig å spørre dem hestene selv hva de mente om bruken av dekken.

Les mer om studien på termoregulering hos hest her og les mer om erfaringene med å lære hestene tegnspråk her.