EP105: MØT KELLY WILSON

Publisert den

Kelly Wilson er en hestetrener, forfatter og fotograf fra New Zealand som er særlig kjent for å temme og trene kaimanawa-hester. I likhet med mustangene i USA og brumbiene i Australia, har disse kaimanawa-hestene få naturlige fiender, og roundup er en (omdiskutert) strategi for å holde kontroll på bestanden. På New Zealand arrangeres the roundups for kaimanawa-hester annen hvert år, og hestene som blir fanget, har tradisjonelt blitt slaktet.

Dette ville Kelly og hennes to søstre Vicky og Amanda, også kjent som The Wilson Sisters, gjøre noe med. Og gjennom dokumentarserien Keeping up with the Kaimanawas klarte de å endre folks syn på disse hestene, som tradisjonelt har hatt et rykte som farlige og krevende å temme. De siste årene har Kelly og søstrene bidratt til at samtlige hester som har blitt fanget har fått nye hjem. Ler mer her.

Jeg spurte henne hva vi kan lære av viltlevende hester – enjoy!