*EP140/141: MØT JEFF SANDERS

Publisert den

Jeff Sanders lener seg tungt til en familietradisjon som strekker seg 6 generasjoner tilbake i tid og som vokser ut av den unike hestekulturen som forente spansk ridekunst og amerikansk kvegdrift. Vacero er spansk for cowboy, men vacaroene som slo seg ned på den amerikanske vestkysten, nærmere bestemt i California, har lite til felles med den cowboyen vi har lært å kjenne fra film og tv. Målet var ikke å bryte hestene ned, men snarere å bygge dem opp.

Vi er innom flere interessante temaer i episoden. Ikke minst snakker vi om at mennesket er en art som instinktivt bruker hendene og gjerne også griper etter verktøy hvis vi støter på utfordringer. Noe som fort kan skape problemer i møtet med hesten, for her er det fort leietauet og tøylene som er verktøyene hendene våre griper etter. Og er det noe vi virkelig ikke bør gripe etter, så er det nettopp tøyler og leietau. Det som er viktig å vite om hester er at de bruker hodet og halsen til å bevare balansen i større grad enn mange tenker over. Det er stor forskjell på vår vertikale og hestens horisontale balanse i så måte. Vi bruker i liten grad nakken og hodet til å balansere kroppen vår, men med sin horisontalbalanse er dette helt essensielt for hesten. Når vi beveger hendene påvirker vi mao hestens balanse i stor grad, og vi kan dessverre lett påvirke den negativt. Og hvis vi bruker hendene og tøylene hele tiden, påvirker vi ikke bare hestens balanse negativt. Jo mer vi bruker hendene fra hesteryggen, jo mer tar vi vår egen kroppen ut av balanse. Dette er det vel verdt å være bevisst på, ettersom vi svært ofte prøver å fikse problemer, ved å dra i leietauet eller tøylene, og er det noe som ikke er egnet til å løse problemer i hestens verden, så er det at vi drar i den…